Algemene disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik en mag niet voor enig ander doel worden gebruikt. ETB Support Solutions stelt alles in het werk om u actuele en correcte informatie te verstrekken. ETB Support Solutions kan niet garanderen dat de informatie op deze website toereikend, correct of volledig is. ETB Support Solutions kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of informatie die daardoor beschikbaar wordt gesteld. Ook is zij niet aansprakelijk voor de inhoud van door derden beheerde informatiebronnen die u via links op deze website gevonden worden. Ook is zij niet aansprakelijk voor het ontbreken van specifieke informatie of vanwege virussen op de website. Dit uiteraard ondanks alle veiligheidsmaatregelen die we nemen. ETB Support Solutions behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website op elk moment te wijzigen. De inhoud van deze website is onderworpen aan de Europese wetgeving. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de inhoud en of het gebruik van deze website vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de inhoud en/of het gebruik van deze website valt onder de jurisdictie van de rechtbank.

 

Copywright

Alle rechten op de inhoud en structuur van deze website zijn voorbehouden, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, tekst, logo's, al dan niet geregistreerde handelsmerken en HTML-codes. De inhoud van deze website of een deel ervan mag niet worden gekopieerd, gebruikt of vertaald zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ETB Support Solutions.

Privacy

ETB Support Solutions zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy en het ontwikkelen van technologieën om u de meest krachtige en veilige online ervaring te bieden. Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van ETB Support Solutions en betreft het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens. Door de website van ETB Support Solutions te gebruiken, gaat u akkoord met het volgende gegevensbeleid:

 

Het verzamelen van persoonlijke gegevens

ETB Support Solutions kan alleen bepaalde persoonlijke informatie verzamelen die vrijwillig is verstrekt zoals persoonlijk identificeerbare informatie zoals uw e-mailadres, naam, thuis- en werkadres of telefoonnummer, postcode, leeftijd, geslacht en interesses verzamelen. Bepaalde informatie kan ook automatisch worden verzameld zoals uw IP-adres, domeinnaam, toegangstijd en website-adressen waarnaar wordt verwezen. Dergelijke gegevensverzameling is onderworpen aan de Algemene wet(AVG) op de bescherming van de persoonsgegevens. ETB Support Solutions zal geen gevoelige informatie verzamelen gebruiken of openbaar maken. Uw ras, religie of politieke overtuiging blijven uiteraard anoniem.

Het doel van het verzamelen van persoonlijke gegevens

ETB Support Solutions verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens voor het beheer van de website. Daarnaast voor het leveren van diensten of informatie waarom u hebt gevraagd. Het handhaven van de kwaliteit van de diensten maar ook voor het samenstellen van statistieken over het gebruik van de website. ETB Support Solutions maakt op geen enkele manier persoonlijke gegevens bekend. Behalve zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. ETB Support Solutions zal zijn database met persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, leasen of anderszins overdragen aan derden. ETB Support Solutions kan echter van tijd tot tijd informatie delen met vertrouwde partners om ons te helpen bij het uitvoeren van statistische analyses. Het verzenden van e-mails of post met als doel klantenservice of bezorg ondersteuning te bieden is mogelijk. In dit geval mag de vertrouwde partner geen persoonlijke informatie gebruiken voor enig ander doel dan het leveren van de gevraagde diensten aan ETB Support Solutions. ETB Support Solutions zal altijd vertrouwelijk en veilig uw persoonlijke informatie bewaren.

 

Recht op toegang, wijziging, verzet en verwijdering van uw persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens heeft u het recht om op elk moment toegang te vragen tot wijziging of verwijdering van uw persoonlijke gegevens die zijn verzameld in onze database.

Eventuele verzoeken of vragen kunnen gestuurd worden naar info@etb-group.com. U hebt ook het recht om te verzoeken dat de ETB Support Solutions geen contact met u opneemt voor marketing doeleinden. In dit geval kunt u uw verzoek sturen naar info@etb-group.com. In een dergelijk geval kunt u zichzelf ook registreren in het "Bel me niet register" via de volgende website: www.bel-me-niet.nl.

 

Het algemene gebruik van Cookies

ETB Support Solutions maakt gebruik van cookies om u te helpen uw internetervaring te personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webserver op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen op uw computer te plaatsen. De cookies zijn uniek aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door de webserver van het domein dat de cookie aan u heeft uitgegeven. Een van de belangrijkste doelen van cookies is om u wat tijd te besparen. De cookie wordt gebruikt om de webserver te informeren dat u al een bepaalde website eerder heeft bezocht. Als u zich bijvoorbeeld abonneert op de nieuwsbrief van ETB Support Solutions zal een cookie ETB Support Solutions bij volgende bezoek aan bepaalde informatie herinneren. Wanneer u terugkeert naar dezelfde website wordt de eerder ingevoerde informatie opgeslagen. Hierdoor word uw bezoek aan de website gemakkelijker gemaakt.

De veiligheid van persoonlijke gegevens

ETB Support Solutions kan uw persoonlijke gegevens beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik van openbaarmaking. ETB Support Solutions slaat de persoonlijke informatie die u verstrekt op een computerserver op in een gecontroleerde en beveiligde omgeving om ongeoorloofde toegang en gebruik of openbaarmaking te voorkomen. Wanneer persoonlijke informatie naar andere websites wordt verzonden worden deze altijd beschermd door codering zoals Secure Socket Layer (SSL).

 

 

Wijziging op deze verklaring

ETB Support Solutions kan deze verklaring van tijd tot tijd wijzigen. ETB Support Solutions raadt u daarom aan deze verklaring regelmatig te lezen.

 

Contact informatie

ETB Support Solutions is uiteraard bereid feedback te ontvangen over deze verklaring. Als u van mening bent dat de ETB Support Solutions niet aan deze verklaring voldoet, of als u vragen heeft over deze verklaring, neem dan contact met ons op via info@etb-group.com. Wij zullen zo goed als mogelijk u voorzien van de juiste feedback en oplossing.