April 9, 2024

Tireless Commitment to Customer Confidence

In de wereld van ETB Group, waar we dagelijks nauw samenwerken met gevoelige klantgegevens, staat data-beveiliging hoog op onze prioriteitenlijst. Wij geloven dat het beschermen van de privacy van onze klanten niet alleen een plicht is, maar ook de sleutel tot het opbouwen en behouden van een solide vertrouwensrelatie. In deze blog willen we dieper ingaan op hoe wij bij ETB Group de data-beveiliging in onze callcenters waarborgen en streven naar de hoogste normen op dit gebied.

  • Bewustwording en Opleiding: Bij ETB Group begrijpen we dat het fundament van een sterke data-beveiligingsstrategie begint bij onze medewerkers. Daarom investeren we in uitgebreide bewustwordings- en trainingsprogramma’s, waarin ons team wordt ge├»nformeerd over de laatste bedreigingen, zoals phishing en social engineering. Deze continue educatie stelt onze medewerkers in staat om verdachte activiteiten te herkennen en te vermijden.
  • Gegevensversleuteling: Bij elke stap van gegevensverwerking, van overdracht tot opslag, passen we geavanceerde versleutelingstechnologie toe. Door gegevens te versleutelen, beperken we het risico van ongeautoriseerde toegang tot gevoelige informatie tot het absolute minimum.
  • Toegangsbeheer: Wij geloven in het principe van minimale toegang. Ons toegangsbeleid is strikt, waarbij medewerkers alleen toegang hebben tot gegevens die direct relevant zijn voor hun taken. Deze maatregel minimaliseert niet alleen het risico op interne bedreigingen, maar garandeert ook de vertrouwelijkheid van klantgegevens.
  • Veilige Technologische Infrastructuur: Bij ETB Group houden we onze technologische infrastructuur voortdurend up-to-date en beveiligd. Regelmatige software-updates, geavanceerde firewalls en actuele antivirusprogramma’s behoren tot onze standaardpraktijken om kwetsbaarheden te verminderen en cyberaanvallen af te weren.
  • Monitoring en Incidentrespons: Proactieve monitoring is bij ons geen optie maar een vereiste. Door ons systeem en netwerken actief te monitoren, kunnen we verdachte activiteiten snel identificeren en onmiddellijk reageren. Ons goed doordachte incidentresponsplan zorgt ervoor dat eventuele beveiligingsincidenten direct worden aangepakt, waardoor de integriteit van onze dienstverlening wordt gewaarborgd.
  • Compliance met Wet- en Regelgeving: Bij ETB Group hechten we grote waarde aan het naleven van wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming. Wij houden rekening met de lokale wetgeving. Dit niet alleen omdat het wettelijk verplicht is, maar vooral omdat het deel uitmaakt van onze belofte om het vertrouwen van onze klanten te verdienen en te behouden.
  • Bij ETB Group gaan we verder dan alleen het beveiligen van gegevens; we beschermen het vertrouwen dat onze klanten in ons stellen. Onze inzet voor data-beveiliging is een integraal onderdeel van onze missie om klanten een veilige en betrouwbare callcenterervaring te bieden.